· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Adhesió al codi de bon govern de la FEMP

- 15/02/2018 -
Proposta d' adhesió per part de l' Ajuntament de Ciutadella al codi de bon govern de la Federació Espanyola de Municipis i Provincies (FEMP)

Accediu a la noticia per consultar la proposta i el codi de bon govern de la FEMP. 

 

Adhesió al codi de bon govern de la FEMP

PROPOSTA

PRIMER. L'adhesió de l'Ajuntament de Ciutadella com a institució al Codi de Bon Govern, aprovat per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) en data del 24 de març de 2015.

SEGON. L’acord d’impulsar com a Govern, Grups Polítics i Regidors d’aquest Ajuntament quantes accions siguin necessàries per aconseguir la seva plena implementació al nostre municipi.

TERCERA. Designar el Servei de Defensa del Ciutadà de l' Ajuntament de Ciutadella com a unitat d' avaluació i de seguiment del Codi de Bon Govern

Tornar