· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Ciutadella té una assignació de 120.000 euros en els pressuposts participatius de 2018

Imatge19/02/2018

Ciutadella espera rebre una inversió extraordinària de 120.000 euros, mitjançant l’aplicació dels pressuposts participatius que convoca el Consell Insular de Menorca per a l’exercici de 2018.

D’un total de reserva d’1 milió d’euros per a la campanya inversora, Ciutadella en podrà disposar fins a un total de 120.000, com a suma màxima dels imports als quals poden arribar les propostes presentades per la ciutadania.

Les persones individuals i els col·lectius socials interessats estan cridats a una sessió informativa que tindrà lloc dia 28, a les 20 h, al Cercle Artístic, per rebre toma mena de detalls de la mecànica que caldrà posar en marxa per aplicar aquesta primera experiència de distribució pressupostària de caràcter participatiu.

Poden participar en l’elaboració i presentació de les propostes totes les persones majors de 16 anys; i també les entitats sense ànim de lucre.

L’objectiu principal dels pressupostos participatius és implicar la ciutadania en la presa de decisió sobre la destinació d’una part dels recursos públics. Entre altres finalitats hi ha les següents:


  • Fomentar la participació ciutadana mitjançant un procés inclusiu, que arribi a tota la ciutadania de l’illa de Menorca.

  • Dinamitzar i potenciar els òrgans de participació actius en l'àmbit insular i dels col·lectius organitzats.

  • Treballar per una major transparència i eficiència en la gestió de l’Administració local.

  • Millorar la comunicació entre la ciutadania i l’Administració insular, amb l’establiment de canals de diàleg i d’espais de proximitat entre el veïnat, les associacions, el personal tècnic, els representants polítics i les institucions municipals.

  • Promoure el diàleg i la solidaritat entre la ciutadania dels diferents municipis, a partir del coneixement de les necessitats i les mancances col·lectives a escala municipal i d’illa.

  • Promoure la dimensió educadora i social de la participació ciutadana, així com els valors de solidaritat, igualtat i sostenibilitat.

  • Aprofundir en una visió integradora del territori com a entitat única.


Etiquetes relacionades

Participació Ciutadana
Tornar