Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Imatge

L’Ajuntament reduirà uns 120.000 euros anuals el cost del tractament dels SANDACH de l'escorxador

- 28/02/2018 -
La Junta de Govern ha donat vist i plau avui a les noves clàusules del servei de recollida, transport i dipòsit en planta i d'eliminació o transformació del SANDACH. Les noves clàusules permetran assegurar una rebaixa dels costos del servei que pot arribar al voltant del 40 % respecte del sistema d'incineració i transports dels residus a la planta de Milà que s'ha aplicat fins ara.

L’Ajuntament reduirà uns 120.000 euros anuals el cost del tractament dels SANDACH de l'escorxador

Imatge28/02/2018

La Junta de Govern de l'Ajuntament ha aprovat el plec de clàusules administratives per adjudicar el tractament dels anomenats SANDACH de l'Escorxador Municipal de Ciutadella.

Es tracta de procedir a la contractació externa del servei de recollida, transport i dipòsit en planta i d'eliminació o transformació de subproductes animals no destinats al consum humà que són generats a l'Escorxador.

Les noves clàusules permetran assegurar una rebaixa dels costos del servei que pot arribar fins al 40 %, en funció de les ofertes que es presentin a l'adjudicació. A més, s'estima que aquest càlcul a la baixa suposarà la diferència de costos més significativa respecte del sistema d'incineració dels residus a la planta de Milà que s'ha aplicat fins ara.

La proposta a licitació se situa en 237.000 euros a l'any de preu màxim, i tindrà una vigència de dos anys prorrogables.

El tractament d'aquesta mena de matèries de rebuig pretén, sobretot, prevenir i reduir al mínim els riscos per a la salut pública i la salut animal que comporten aquests productes. En particular, es pretén preservar la seguretat de la cadena alimentària humana i animal. Els subproductes animals es generen principalment durant el sacrifici d'animals per al consum humà, l'elaboració de productes d'origen animal i l'eliminació d'animals morts o l'aplicació de mesures de control de malalties.Etiquetes relacionades

Escorxador
Tornar