· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Consell Infantil Municipal

Data de constitució                
L'any 2000

Comissions de feina
Laboratori (6 durant el curs escolar). Es duen a terme la setmana següent de la del Consell Infantil.

Marc normatiu
No

Periodicitat reunions

Dues reunions cada trimestre.

Contacte


    Definició i naturalesa


Órgan de participació ciutadana infantil

  Objectiu

Recollir les opinions dels infants del municipi, sobre com volen que sigui Ciutadella, i tenir-les en compte des de l’Administració

  Funcionament

Es duen a terme 6 consell infantils durant el transcurs escolar; se n’envien prèviament les convocatòries als centres educatius perquè les puguin treballar.

  Composició

40 consellers representats de tots els centres educatius, i els IES.
 
Tornar