· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Pla municipal de drogodependències de Ciutadella de Menorca

Data de constitució                
Manifest aprovat en sessió plenària de l’11 de maig de 2006.

Comissions de feina
No

Marc normatiu
No

Periodicitat reunions

Mínim, dues reunions anuals

Contacte


    Definició i naturalesa


Comissió formada per a definir, fer un seguiment i valorar les actuacions per dur a terme anualment.

  Objectiu

Recollir les opinions dels infants del municipi, sobre com volen que sigui Ciutadella, i tenir-les en compte des de l’Administració

  Funcionament

Trobades mínimes de dues vegades cada any.

  Composició

- Regidora de Joventut
- Regidora de l'oposició
- Tècnic d'Educació
- Tècnic de Serveis Socials
- Tècnic del Servei Coordinador de Drogodependències del CIM
- Policia tutor
- Tècnic de Projecte Home
- Monitor del Casal Municipal
- Coordinador/a del Pla
Tornar