· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Ciutadella obrirà els horts urbans per a l'ús d' entitats i col·lectius amb un projecte social i augmentarà la franja d' edat per a les persones individuals

Imatge16/04/2018

L’equip de govern<strong> PSM-PSOE-GXC</strong> portarà aquest dijous a Plenari una modificació del reglament dels<strong> horts urbans</strong>, amb la finalitat principal de<strong> millorar la disponibilitat i ampliar els perfils dels eventuals beneficiaris dels horts</strong>. <br />A proposta del l’equip de govern municipal, el Plenari de l’Ajuntament de Ciutadella, previst per al proper dia 19 d’abril, debatrà una modificació del reglament dels horts urbans, amb la finalitat principal de millorar la disponibilitat.

Segons que ha explicat avui matí l’alcaldessa, Joana Gomila, es tracta d’una reforma que amplia els perfils dels eventuals beneficiaris dels horts. Si la modificació prospera, també podran sol·licitat cessions de parcel·les els col·lectius i entitats socials, i no només les persones individuals. Caldrà, però, que aquests col·lectius demostrin que hi volen optar per raons educatives, ambientals, pedagògiques o terapèutiques. Hauran de ser entitats sense ànim de lucre i qualsevol concessió haurà d’estar basada en un projecte explicatiu del benefici social concret que es voldrà assolir.

Per tant, l’ús dels horts ja no quedarà sols restringit a concessions unipersonals, com fins ara.

D’altra banda, també hi haurà una modificació del requisit de l’edat dels beneficiaris. Açò vol dir que, a més, de les majors de 65 anys, també en podran sol·licitar les persones de 55 anys que tenguin la condició de pensionistes.

Finalment, el reglament tindrà un caràcter obert pel que fa a la relació de parcel·les, de manera que no quedi referit exclusivament a Sa Vinyeta, com ha succeït fins ara. Així es farà possible regular futurs horts que l’Ajuntament pugui incorporar al programa.

En qualsevol cas, les persones o les entitats beneficiàries hauran de mantenir la condició d’obtenir una producció hortícola per al consum propi, fer-ne ús de productes ecològics, tenir cura del consum d’aigua i assegurar una correcta convivència.




 
Tornar