· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Inventari 

Estat de l' inventari de bens i immobles de l' Ajuntament de Ciutadella a 31-12-2017

  

caption
RESUM PER EPÍGRAFS AJUNTAMENT PMEI PMH CONSOLIDAT
1. Immobles 125.984.867,41€ 435.716,28€ 160.650,57€ 126.581.234,26€
2. Drets reals 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
3. Mobles històrics i artístics 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
4. Mobles 23.820,26€ 0,00€ 0,00€ 23.820,26€
5. Vehicles 918.110,99€ 0,00€ 63.596,45€ 981.707,44€
6. Semovents 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
7. Altres béns mobles 4.147.717,86€ 192.181,96€ 824.048,60€ 5.163.948,42€
8. Béns i drets revertibles 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
  131.074.516,52€ 627.898,24 1.048.295,62€ 132.750.710,38€
 
caption
  VALOR AMORTITZACIÓ VALOR ACTUAL
Ajuntament 131.074.516,52€ 1.981.481,06€ 103.920.775,54€


DETALL DE L' INVENTARI MUNICIPAL: 
 
  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA
  •  PATRONAT MUNICIPAL DE L' HOSPITAL
  •  PATRONAT ESCOLES INFANTILS

 
Tornar