· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Imatge

Obert el període d’al·legacions a la modificació del Reglament dels horts urbans

- 06/06/2018 -
Queda obert el període per presentar al·legacions, reclamacions i suggeriments amb relació a la modificació del reglament que regula el règim d’usos dels horts urbans de Ciutadella. El període hàbil serà de 30 dies, fins al 18 de juliol vinent.

Obert el període d’al·legacions a la modificació del Reglament dels horts urbans

Imatge06/06/2018

Queda obert el període per presentar al·legacions, reclamacions i suggeriments amb relació a la modificació del reglament que regula el règim d’usos dels horts urbans de Ciutadella. El període hàbil serà de 30 dies, fins al 18 de juliol vinent.

Com ja és sabut, l’equip de govern municipal va presentar al Plenari del passat 19 d’abril una proposta de modificació del Reglament dels horts urbans, amb la finalitat principal de millorar-ne la disponibilitat.

Es tracta d’una reforma que amplia els perfils dels eventuals beneficiaris dels horts, de manera que també podran sol·licitar cessions de parcel·les els col·lectius i les entitats socials, i no només les persones individuals. Caldrà, però, que aquests col·lectius demostrin que hi volen optar per raons educatives, ambientals, pedagògiques o terapèutiques. Hauran de ser entitats sense ànim de lucre i qualsevol concessió haurà d’estar basada en un projecte explicatiu del benefici social concret que es voldrà assolir.

Per tant, l’ús dels horts ja no quedarà sols restringit a concessions unipersonals, com fins ara.

D’altra banda, les modificacions afecten el requisit de l’edat dels beneficiaris. Açò vol dir que, a més dels majors de 65 anys, també en podran sol·licitar les persones de 55 anys que tenguin la condició de pensionistes. Finalment, el Reglament tindrà un caràcter obert pel que fa a la relació de parcel·les, de manera que no quedi referit exclusivament a sa Vinyeta, com ha succeït fins ara. Així es farà possible regular futurs horts que l’Ajuntament pugui incorporar al programa. En qualsevol cas, les persones o les entitats beneficiàries hauran de mantenir la condició d’obtenir una producció hortícola per al consum propi, fer ús de productes ecològics, tenir cura del consum d’aigua i assegurar-hi una correcta convivència.


Etiquetes relacionades

Medi Ambient
Tornar