· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Taller d'Agenda Local 21

Imatge18/06/2018

 Demà Dimarts, dia 19 de juny, a les 20 h i a la sala de reunions de Turisme de l'Ajuntament de Ciutadella, se celebra la 63a sessió del Taller d'Agenda Local 21 de Ciutadella, amb l'ordre del dia següent:

1. Aprovació de l’acta anterior

2. Presentació de l’Estudi sobre els afloraments de microalgues a Cala Blanca

3. Informacions vàries

4. Torn obert de paraules

Es presentarà un resum de l’estudi realitzat l’estiu passat a Cala Blanca sobre les proliferacions d’algues, les seves causes i les possibles solucions.

Recordam que el Taller d'Agenda local 21 és un òrgan consultiu de l'Ajuntament en el qual qualsevol ciutadà, entitat o associació pot participar i donar la seva opinió.

Finalment, recordam de nou que el Taller és dimarts a les 20h i que tothom hi pot assistir.

Tornar