· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Transparència de la corporació municipal

Índex

Equip de govern:
 

 

Equip de govern:

ALCALDESSA:

Joana Gomila Lluch

Règim de retribucionsDeclaració de bénsDeclaració d'activitats
Declaració de renda  

TINENTS DE BATLLE:

Josep Juaneda Mercadal   

1r TINENT DE BATLLE Esports, Cultura, Patrimoni històric.
Règim de retribucionsDeclaració de bénsDeclaració d'activitats
Declaració de renda  

Noemi Camps Villalonga
2a TINENT DE BATLLE  Turisme, Formació i ocupació, Comerç, fires i mercats, Serveis d’aigües i Cementiri.  
Règim de retribucionsDeclaració de béns Declaració d'activitats
Declaració de renda  

Nati Benejam Bagur 
3a TINENT DE BATLLE Educació i convivència, Promoció Sociocultural i Joventut.
 Règim de retribucionsDeclaració de bénsDeclaració d'activitats
Declaració de renda  

REGIDORS: 

Marta Marquès Seguí 
Medi ambient i Disciplina governativa.
 Règim de retribucionsDeclaració de bénsDeclaració d'activitats
Declaració de renda  

Jose López Bosch
Hisenda i gestió tributària, Ordenament del municipi, Manteniment de la via pública i dels camins rurals. 
Règim de retribucionsDeclaració de bénsDeclaració d'activitats
Declaració de renda  

Oriol Baradad Baldomà 
Policia local i seguretat ciutadana. 
Règim de retribucionsDeclaració de bénsDeclaració d'activitats

Declaració de renda  

Laura Anglada Seara
Projecte de ciutat, Participació ciutadana, Igualtat, Festes. 
Règim de retribucionsDeclaració de bénsDeclaració d'activitats Declaració de renda  

Joan Salord Justo
Recursos humans.
Règim de retribucionsDeclaració de bénsDeclaració d'activitats
<Declaració de renda  

Gràcia Mercadal Marquès
Serveis Socials, Patronat Municipal de l'Hospital 
i Cooperació.
Règim de retribucionsDeclaració de bénsDeclaració d'activitats
Declaració de renda  

Maria Alexandra Moll Taltavull  
Escorxador, Salubritat pública i Canera i Edificis públics
Règim de retribucionsDeclaració de bénsDeclaració d'activitats Declaració de renda 


Sergi Servera Moreno  
Serveis d'Atenció al Ciutadà, Transparència, Comunicació, Patronat Municipal d'Escoles Infantils, Noves tecnologies i informàtica.
Règim de retribucionsDeclaració de bénsDeclaració d'activitats
Declaració de renda 

Sebastià Servera Moll 

Recollida de fems i Neteja viària. Consorci de residus i Energia.
Règim de retribucionsDeclaració de bénsDeclaració d'activitats  Declaració de renda   Regidors de l'oposició

Tornar