· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Transparència de la corporació municipal

Índex

Equip de govern:
 

 

Equip de govern:

ALCALDESSA:

Joana Gomila Lluch

Règim de retribucionsDeclaració de bénsDeclaració d'activitats
Declaració de renda Nòmina

TINENTS DE BATLLE:

Josep Juaneda Mercadal   

1r TINENT DE BATLLE Esports, Cultura, Patrimoni històric.
Règim de retribucionsDeclaració de bénsDeclaració d'activitats
Declaració de renda Nòmina

Noemi Camps Villalonga
2a TINENT DE BATLLE  Turisme, Formació i ocupació, Comerç, fires i mercats, Serveis d’aigües i Cementiri.  
Règim de retribucionsDeclaració de béns Declaració d'activitats
Declaració de renda Nòmina

Nati Benejam Bagur 
3a TINENT DE BATLLE Educació i convivència, Promoció Sociocultural i Joventut.
 Règim de retribucionsDeclaració de bénsDeclaració d'activitats
Declaració de renda Nòmina

REGIDORS: 

Marta Marquès Seguí 
Medi ambient i Disciplina governativa.
 Règim de retribucionsDeclaració de bénsDeclaració d'activitats
Declaració de rendaNòmina

Jose López Bosch
Hisenda i gestió tributària, Ordenament del municipi, Manteniment de la via pública i dels camins rurals. 
Règim de retribucionsDeclaració de bénsDeclaració d'activitats
Declaració de renda Nòmina

Oriol Baradad Baldomà 
Policia local i seguretat ciutadana. 
Règim de retribucionsDeclaració de bénsDeclaració d'activitats

Declaració de renda Nòmina


Laura Anglada Seara
Projecte de ciutat, Participació ciutadana, Igualtat, Festes. 
Règim de retribucionsDeclaració de bénsDeclaració d'activitats Declaració de renda Nòmina


Joan Salord Justo
Recursos humans.
Règim de retribucionsDeclaració de bénsDeclaració d'activitats
Declaració de renda Nòmina


Gràcia Mercadal Marquès
Serveis Socials, Patronat Municipal de l'Hospital 
i Cooperació.
Règim de retribucionsDeclaració de bénsDeclaració d'activitats
Declaració de renda Nòmina

Maria Alexandra Moll Taltavull  
Escorxador, Salubritat pública i Canera i Edificis públics
Règim de retribucionsDeclaració de bénsDeclaració d'activitats Declaració de renda 
Nòmina


Sergi Servera Moreno  
Serveis d'Atenció al Ciutadà, Transparència, Comunicació, Patronat Municipal d'Escoles Infantils, Noves tecnologies i informàtica.
Règim de retribucionsDeclaració de bénsDeclaració d'activitats
Declaració de renda NòminaSebastià Servera Moll 
Recollida de fems i Neteja viària. Consorci de residus i Energia.
Règim de retribucionsDeclaració de bénsDeclaració d'activitats  Declaració de renda NòminaRegidors de l'oposició

Tornar