· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Transparència de la corporació municipal

Índex

Equip de govern:
  

Equip de govern:

ALCALDESSA
Joana Gomila Lluch

Règim de retribucionsDeclaració de bénsDeclaració d'activitats
Declaració de renda 
Nòmina


Noemí Camps Villalonga
1a TINENT DE BATLLE  Turisme, Cementiris, Servei d’aigüa i clavegueram.
Règim de retribucionsDeclaració de béns Declaració d'activitats
Declaració de renda NòminaFàtima Anglada Ametller 
2a TINENT DE BATLLE     Mobilitat, Igualtat i cooperació, Atenció a la ciutadania. 
 Règim de retribucionsDeclaració de bénsDeclaració d'activitats
Declaració de renda Nòmina


Jose López Bosch   

3r TINENT DE BATLLE Serveis econòmics, Manteniment i millora de la vía pública
Règim de retribucionsDeclaració de bénsDeclaració d'activitats
Declaració de renda NòminaLaura Anglada Seara  
4t TINENT DE BATLLE    Recursos humans, Atenció social, Projecte de ciutat i participació ciutadana, Patronat Municipal de l'hospital.
Règim de retribucionsDeclaració de bénsDeclaració d'activitats
Declaració de renda Nòmina


REGIDORS: 

Andreu Cardona Mir 
Cultura, Fundació Ciutadella cultura, Patrimoni, Neteja i recollida de residus, Política li
 Règim de retribucionsDeclaració de bénsDeclaració d'activitats
Declaració de rendaNòmina

M. Jesús Bagur Benejam Declaració de renda Nòmina


Pere Fiol Benejam 
Urbanisme i activitats. 
Règim de retribucionsDeclaració de bénsDeclaració d'activitats

Declaració de renda Nòmina


Damià Moll Cardona
Règim de retribucionsDeclaració de bénsDeclaració d'activitats Declaració de renda Nòmina


Andreu Bosch Mesquida
Educació, Patronat d'Escoles Infantils.
Règim de retribucionsDeclaració de bénsDeclaració d'activitats
    
   Declaració de renda Nòmina


Gràcia Mercadal Marquès
Servei de Joventut, Formació i ocupació, Festes.
Règim de retribucionsDeclaració de bénsDeclaració d'activitats
Declaració de renda Nòmina


Sandra Moll Taltavull  
Escorxador,  Salubritat pública, Comerç, fires i mercats, Esports.
Règim de retribucionsDeclaració de bénsDeclaració d'activitats     
   Declaració de renda 
Nòmina


Sergi Servera Moreno  
Seguretat ciutadana, Transparència i política comunicativa, Noves tecnologies.
Règim de retribucionsDeclaració de bénsDeclaració d'activitats
Declaració de renda Nòmina


Regidors de l'oposició

Tornar