· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Comissions informatives

Les comissions informatives, integrades exclusivament pels membres de la Corporació, són òrgans sense atribucions resolutòries que tenen per funció l'estudi, l'informe o la consulta dels assumptes que hagin d'esser sotmesos a la decisió del Ple i de la Junta de Govern quan aquesta actuï amb competències delegades pel Ple, menys quan s'hagin d'adoptar acords declarats urgents.

Periodicitat i membres de les comissions informatives. 


 • COMISSIÓ INFORMATIVA TERRITORI I ENTORN
Data Acta aprovada Data Acta aprovada Data Acta aprovada
Gener 2018 Febrer 2018 Març 2018 
Abril 2018    Maig 2018    Juny 2018
 Juliol 2018    Agost 2018   Setembre 2018
Octubre 2018    Novembre 2018     Desembre 2018
           

 • COMISSIÓ INFORMATIVA ORGANITZACIÓ I SEGURETAT  

 • Data Acta aprovada Data Acta aprovada Data Acta aprovada
  Gener 2018   Febrer 2018   Març 2018 
  Abril 2018    Maig 2018    Juny 2018
   Juliol 2018    Agost 2018   Setembre 2018
  Octubre 2018    Novembre 2018     Desembre 2018
             


 • COMISSIÓ INFORMATIVA DINAMITZACIÓ ECONÓMICA
 •  
  Data Acta aprovada Data Acta aprovada Data Acta aprovada
  Gener 2018 Febrer 2018 Març 2018 
  Abril 2018    Maig 2018    Juny 2018
   Juliol 2018    Agost 2018   Setembre 2018
  Octubre 2018    Novembre 2018     Desembre 2018
             


 • COMISSIÓ INFORMÀTIVA SOCIOEDUCATIVA
 •   
  Data Acta aprovada Data Acta aprovada Data Acta aprovada
  Gener 2018 Febrer 2018 Març 2018 
  Abril 2018    Maig 2018    Juny 018
   Juliol 2018    Agost 2018   Setembre 2018
  Octubre2018    Novembre2018     Desembre 2018
             


 

 

Tornar