· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Imatge

Ciutadella aprova el projecte d’adaptació arquitectònica i equipament del Teatre des Born

- 05/07/2018 -
 La Junta de Govern ha aprovat  l’expedient de manera inicial i ara s’obre un termini d’exposició pública previ a la ratificació definitiva. La redacció del projecte es va encarregar el novembre passat a l’equip de l’arquitecte Domingo Enrich Mascaró i es va lliurar oficialment a l’Ajuntament al final de maig. 

Ciutadella aprova el projecte d’adaptació arquitectònica i equipament del Teatre des Born

Imatge05/07/2018

 La Junta de Govern de l’Ajuntament ha aprovat el projecte d'adaptació arquitectònica, d'instal·lacions i equipament de les obres d'adequació del Teatre des Born. Es tracta d’un pas més per aconseguir l’acabament definitiu de les obres i la posada en funcionament, al més prest possible, d’aquest emblemàtic edifici municipal.

La redacció del projecte es va encarregar el novembre passat a l’equip de l’arquitecte Domingo Enrich Mascaró i es va lliurar oficialment a l’Ajuntament al final de maig. Des de llavors, els serveis tècnics municipals han realitzat els pertinents informes per avaluar si la proposta s’adequa a les prescripcions tècniques de l’encàrrec i si compleix amb el Pla especial de protecció del conjunt històric del municipi, entre d’altres aspectes. Amb tots els informes favorables i amb un única proposta de modificació -que consisteix en el fet que les portes d’emergència que se situen al carrer de sa Muradeta siguin de fusta en lloc d’acer-, ara el projecte se sotmetrà a exposició pública quinze dies perquè es pugui consultar i s’hi puguin presentar les al·legacions o els suggeriments que es creguin convenients.

L’alcaldessa Joana Gomila i el tinent de batlle de Cultura Josep Juaneda expliquen que al final d’aquest mes de juliol es podria fer l’aprovació definitiva del projecte, juntament amb l’inici de tot el procés per a la licitació de les obres, el pressupost del qual serà d’un milió d’euros.


Etiquetes relacionades

Cultura Edificis Públics
Tornar