· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Pla estratègic de subvencions

L'Ajuntament de Ciutadella, d'acord amb el que estableix la Llei general de subvencions disposa d'uns plans de subvencions amb l'objectiu de respondre, a través d'un suport financer, a demandes socials i econòmiques de persones i entitats públiques o privades.

Per a l'Ajuntament de Ciutadella les subvencions són una manera i un procediment de col·laboració entre l'administració pública i les persones particulars per impulsar activitats d'interès públic. En aquest sentit, aquest pla de subvencions respon a un dels principis de la filosofia de ciutat educadora, a la qual l'Ajuntament es va adherir l'any 1999 amb la signatura de la Carta de ciutats educadores.

D'acord amb els principis números 17 i 18, la ciutat que vol ser educadora serà aquella que es compromet a fomentar la cooperació entre l'administració i la societat civil, organitzada de manera lliure i democràtica en institucions de l'anomenat tercer sector, organitzacions no governamentals i associacions anàlogues.

D'aquesta manera, a través d'aquest suport financer a activitats d'interès públic, la ciutat estimula l'associacionisme com a forma departicipació i corresponsabilitat cívica i, a la fi, el desenvolupament social, moral i cultural de les persones.

PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS MUNICIPALS

- Subvencions de lliure concurrència
- Subvencions nominatives

Tornar