· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Modificacions de crèdit

APROVADES PEL PLE DE L' AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

2015
caption
Data aprovació Ple Número expedient  Crèdits Crèdits extraordinaris de modificació
 
19 de novembre de 2015 Exp. 2015/010716 Modificació de crèdits núm. 3 en el pressupost de l’Ajuntament de 2015 40.000 €
 


2016

Data aprovació Ple Número expedient Crèdits Crèdits extraordinaris de modificació
24 de novembre de 2016 Exp. 2016/010264 Modificació de crèdits núm.13 en el pressupost de l’Ajuntament de 2016 74.179.94€


2017

caption
Data aprovació Ple Número expedient  Crèdits Crèdits extraordinaris de modificació
26 de gener de 2017 Exp. 2016/002641 2016/002641 Modificació de crèdits núm.15 en el pressupost de l’Ajuntament de 2017 606.963,42€
 
26 de gener de 2017 Exp. 2016/002642 Modificació de crèdits núm. 16 en el pressupost de l’Ajuntament de 2017 376.054,94€
 
16 de febrer de 2017 Exp. 2017/000422 Modificació de crèdits núm. 1 en el pressupost de l’Ajuntament de 2017 523.230,59 €
 
20 de juliol de 2017 Exp. 2017/001364 Modificació de crèdits núm. 3 en el pressupost de l’Ajuntament de 2017 53.735,87 €
 
20 de juliol de 2017 Exp. 2017/ 006223 Modificació de crèdits núm. 4 en el pressupost de l’Ajuntament de 2017 4.874.018,79 €
 
20 de juliol de 2017 Exp. 2017/006762 Modificació de crèdits núm. 5 en el pressupost de l’Ajuntament de 2017 1.096.940,63 €
 
20 de juliol de 2017 Exp. 2017/006428 Relació de factures 18/2017 1.369,65 €
 
20 de juliol de 2017 Exp. 2017/006927 Relació de factures 19/2017 47.441,07 €
 
19 d’octubre de 2017 Exp. 2017/002269 Modificació de crèdits núm.9 en el pressupost de l’Ajuntament de 2017 122.701,32€


2018

caption
Data aprovació Ple Número expedient Crèdits Crèdits extraordinaris de modificació
15 de març de 2018 Exp. 2018/002095 Modificació de crèdits núm. 2 en el pressupost de l’Ajuntament de 2018  1.714.519,93 €
15 de març de 2018 Exp. 2018/002095 Modificació de crèdits núm. 3 en el pressupost de l’Ajuntament de 2018  285.765,24 €
15 de març de 2018 Exp. 2018/002433 Modificació de crèdits núm. 4 en el pressupost de l’Ajuntament de 2018  360.171,00 €


 
Tornar