· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Imatge

Aprovades les bases que regulen les ajudes a entitats sense ànim de lucre

- 09/08/2018 -
 L’Ajuntament ha aprovat unes línies de subvencions per a les entitats sense ànim de lucre que promouen activitats socials, culturals, esportives i de protecció del medi ambient. Les ajudes previstes en el seu conjunt podran arribar a un import màxim total de 42.000 €.

Aprovades les bases que regulen les ajudes a entitats sense ànim de lucre

Imatge09/08/2018

L’Ajuntament ha aprovat unes línies de subvencions per a les entitats sense ànim de lucre que promouen activitats socials, culturals, esportives i de protecció del medi ambient. 

Les basen volen, principalment, actuar d’estímul, per tal d’impulsar eI teixit associatiu; donar visibilitat a les actuacions de les entitats que treballen en el municipi; cobrir part de les despeses que aquestes actuacions generen; sensibilitzar la ciutadania envers el treball de les entitats i les associacions; assegurar el foment de la cultura, l'esport i el coneixement del medi ambient al municipi de Ciutadella; i, finalment, millorar la qualitat de vida de les persones en situacions especials.

Es poden presentar a la convocatòria les persones jurídiques, públiques o privades i sense ànim de lucre, ja siguin entitats, associacions o organismes legalment constituïts i inscrits en el Registre d'Associacions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears abans que comenci el termini de presentació d'instàncies, així com en el Registre d'Entitats Municipals.

Hi ha quatre línies d’ajuts: pe a activitats culturals, esportives, de medi ambient i per a l’atenció a les persones.

Les subvencions previstes podran arribar a un import màxim total de 30.000 € amb càrrec al Servei de Participació Ciutadana i un màxim de 12.000 € amb càrrec al Servei d'Esports. En total, es disposen de 42.000 €.

Les bases han estat provades per la Junta de Govern de dia 1 d’agost passat, mentre que el període hàbil per formalitzar-les és fins el dia 21 de setembre.

Les persones interessades poden consultar les bases i els annexes als documents adjunts.


Tornar