· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

APROVACIÓ INICIAL PLA GENERAL D' ORDENACIÓ URBANA

CIUTADELLA ES RENOVA


Ciutadella es renova, i per açò el nou Pla general d’ordenació urbana tractarà de convertir-la en una ciutat moderna i amb una gran qualitat de vida, de tothom i per a tothom. 

ELS BENEFICIS DEL NOU PLA: DE L’EXTENSIÓ A LA REESTRUCTURACIÓ

1. Urbanisme més sostenible en moments d’incertesa
2. Recuperar el patrimoni construït
3. Regenerar els teixits
4. Operacions ajustades d’escala i ambició, capaces de requalificar nuclis urbans i territoris

Estat de la tramitació actual del nou PGOU 
 
Tornar