· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Aprovació inicial Ple i publicació al BOIB

- El Ple de l' Ajuntament de Ciutadella, en la sessió de 20 de desembre de 2018, va aprovar inicialment amb els vots favorables de PSM-Mes, PSOE i Gent x Ciutadella i l' abstenció del Partit Popular, UPCM i el regidor no adscrit els documents integrants de la revisió del PGOU de Ciutadella de Menorca, que es componen del nou Pla General d' Ordenació Urbana i del Pla d'Ordenació Detallada que el desplega la documentació dels quals es troba detallada en els informes tècnic i jurídic que s’inclouen en l’expedient i que podrà ser consultada durant 45 dies hàbils a partir del dia de la publicació al BOIB i de la publicació de l'anunci a la premsa insular, en l' apartat de Documentació (Exposició pública) d'aquesta pàgina web.
Tornar