· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Operacions amb proveïdors i adjudicataris 2017


*Dades extretes de la declaració anual d’operacions amb terceres persones presentada amb el model 347 a l'Agència Tributària per l’exercici 2017. Es tracta de l'adquisició de béns o serveis superiors a 3.005,06 euros realitzats per l’entitat pública. Dades vàlides llevat d'errors en el tractament de la informació.


Cliqueu aquí per accedir-hi
 
Tornar