" />">
 
  · Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Imatge

Obert el termini de 45 dies hàbils d'exposició pública del nou PGOU de Ciutadella

- 08/01/2019 -
El butlletí oficial de les Illes Balears ha publicat avui l'aprovació inicial del PGOU. Amb l'anunci s'inicien els 45 dies hàbils d'exposició pública. Al web municipal teniu tota la documentació relativa al Pla General i al Pla d'Ordenació Detallada.

Obert el termini de 45 dies hàbils d'exposició pública del nou PGOU de Ciutadella

Imatge08/01/2019

El Butlletí Oficial de les Illes Balears ha publicat avui l'aprovació inicial del PGOU. Amb l'anunci s'inicien els 45 dies hàbils d'exposició pública. Al web municipal teniu tota la documentació relativa al Pla General i al Pla d'Ordenació Detallada.

Tota la documentació exposada al públic podrà ser consultada també de forma presencial a les oficines del Servei d'Ordenament del Municipi (Plaça des Born, 7, 1 ) de dilluns a divendres que no siguin festius, de 9:00 a 14:00 h.

Podeu consultar l'anunci publicat al BOIB AQUÍ.

Els documents que integren el nou PGOU es poden consultar al web municipal. Cliqueu aquí per a accedir-hi.

Tornar