· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Imatge

L'Ajuntament inicia el procés de selecció de personal per al projecte 'Movem-nos pel medi ambient'

- 31/01/2019 -
El projecte té l'objectiu d'oferir FORMACIÓ en el certificat de professionalitat nivell 3 d'Interpretació i Educació Ambiental i FEINA remunerada en el sector. El programa va dirigit a persones desocupades majors de 30 anys. Consultau a la informació els requisits que cal complir. Es preveu que s’iniciï el 20 de març de 2019 i que tengui una durada de 9 mesos.

L'Ajuntament inicia el procés de selecció de personal per al projecte 'Movem-nos pel medi ambient'

Imatge31/01/2019

L'Ajuntament de Ciutadella, a proposta de la regidora de Formació i Ocupació, Noemí Camps, ha sol·licitat la subvenció SOIB30 Formació i Ocupació, concedida pel Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) i cofinançat pel fons de Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals.

El programa, anomenat "Movem-nos pel medi ambient!", té l'objectiu d'oferir FORMACIÓ en el certificat de professionalitat nivell 3 d'Interpretació i Educació Ambiental i FEINA remunerada en el sector.

El projecte va dirigit a persones desocupades majors de 30 anys que compleixin algun dels requisits d'accés següents:

- Tenir el títol de batxillerat.

- Tenir un certificat de professionalitat (CP) de nivell 3.

- Tenir un certificat de professionalitat (CP) de nivell 2 de la mateixa família i de l’àrea professional del certificat de professionalitat al qual es vol accedir.

- Haver superat un mòdul formatiu que pertany al certificat de professionalitat al qual es vol accedir.

- Haver superat el curs d’orientació Universitària (COU).

 Complir algun dels requisits acadèmics d’accés als cicles formatius de grau superior:

Tenir el títol de batxillerat o el certificat acreditatiu d’haver superat totes les matèries de batxillerat o tenir un títol de nivell acadèmic superior.

- Tenir un títol de tècnic d’un cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior.

Haver superat el curs de formació específic per a l’accés a cicles de grau superior de formació professional en centres públics o privats autoritzats per l’administració educativa.

- Haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau superior de formació professional.

- Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o 45 anys.

- Haver superat les proves de competències clau necessàries per cursar amb aprofitament la formació del certificat del professionalitat.

Es preveu que s’iniciï el 20 de març de 2019 i que tengui una durada de 9 mesos, per la qual cosa es contractaran 10 persones, a part del seu respectiu equip pedagògic (director/a pedagògic/a, docent i suport pedagògic), que dirigirà aquest projecte.

Les persones interessades poden sol·licitar informació i/o tramitar la seva demanda de feina a través del web del SOIB (https://soib.es/seleccions-programa-soib-30-formacio-i-ocupacio/) o demanar cita prèvia a l’oficina del SOIB.


Tornar