· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Obert el termini per a barres i festers de Sant Joan

- 15/04/2019 -
Es fa públic que del 15 d'abril al 15 de maig, ambdós inclosos, es podran sol·licitar els permisos per «fer festers» de Sant Joan i festes de carrer el vespre de dia 22 de juny. I també per a la instal·lació de barres o taulells de bar.

Obert el termini per a barres i festers de Sant Joan

15/04/2019

Es fa públic que del 15 d'abril al 15 de maig, ambdós inclosos, es podran sol·licitar els permisos per «fer festers» de Sant Joan i festes de carrer el vespre de dia 22 de juny. I també per a la instal·lació de barres o taulells de bar. Les condicions que caldrà observar són, entre d'altres:


  • PER A FESTERS


Adjuntar a la sol·licitud mitjançant instància la documentació següent:

-Nom del responsable que vetllarà per la bona execució del fester, així com de l'adopció de totes les mesures de seguretat.

-Plànol d'ubicació del fester.

-Còpia del resguard de la fiança de 300 euros dipositada per aval bancari a la Tresoreria o bé mitjançant l'ingrés en efectiu en algun dels números de compte bancaris indicats al peu, indicant nom, NIF i concepte.

LA CAIXA...........................................ES60-2100-0061-4802-0001-2654

BANKIA..............................................ES24 2038-3290-5864-0000-0146

BANCA MARCH.................................ES80-0061-0086-1700-1127-0184

BBVA..................................................ES07-0182-5747-4100-1811-1113


  • PER A FESTES DE CARRER (només entitats sense ànims de lucre o un grup de veïns)


Adjuntar a la sol·licitud mitjançant instància la documentació següent: 

-Nom del responsable que vetllarà pel bon desenvolupament de la festa, així com de la neteja de l'espai ocupat.

-Plànol d'ubicació de la festa.


  • PER A LES BARRES O TAULELLS DE BAR


Tant si són instal·lades al quinzell de l'establiment com si ho són a l'exterior:

Adjuntar a la sol·licitud mitjançant instància la documentació següent

-Llicència d'obertura o declaració responsable d'inici i exercici d'activitat de l'establiment per a l'activitat de bar, cafeteria, restaurant o similar que permeti el despatx de begudes i gelats.

-Plànol d'ubicació del taulell amb indicació de les mides que s'ocuparan.

-Declaració responsable que el peticionari instal·larà el taulell conformement a les condicions imposades en l'autorització i que permetrà el lliure accés de les persones als serveis higiènics de l'establiment.

-Autorització signada pels veïns de poder ocupar el taulell l'espai de reculada respecte de la mitgera.

-Còpia del resguard de la fiança de 1.500 euros dipositada per aval bancari a la Tresoreria o bé mitjançant l'ingrés en efectiu en algun dels números de compte bancaris indicats al peu, indicant nom, NIF i concepte.

LA CAIXA..........................ES60-2100-0061-4802-0001-2654

BANKIA.............................ES24 2038-3290-5864-0000-0146

BANCA MARCH................ES80-0061-0086-1700-1127-0184

BBVA.................................ES07-0182-5747-4100-1811-1113

Consulta AQUÍ l'ordenança completa que regula la matèria. 


Etiquetes relacionades

Sant Joan 2019
Tornar