· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Punt de dinamització - Casal de Joves

 Horari d'atenció al públic
De dimarts a dijous, de 16 a 21 h.
Divendres i dissabte, de 16 a 23 h.

Què és?

El punt de dinamització, més conegut com a Casal de Joves, és un equipament municipal de dinamització i participació, especialment adreçat als joves de Ciutadella.

Ideari

El Casal es defineix com un equipament dels i per als joves de Ciutadella que propugna la igualtat i el respecte entre tots els seus membres; rebutja qualsevol forma de violència, marginació, intolerància o discriminació, i promou actituds de respecte universal cap a les persones i al seu entorn. S’entén com a principal eina d’intervenció la participació i el treball comunitari.

Objectius
 • Potenciar un espai de relació, participació i oci adreçat a tots els joves de Ciutadella.
 • Facilitar als joves un oci de qualitat d’acord amb l’ideari del Casal.
 • Donar suport a iniciatives i grups joves de Ciutadella.
 • Promoure l’associacionisme juvenil i les associacions juvenils.
 • Crear canals de comunicacions entre els diferents equipaments i les entitats juvenils de Menorca.
 • Potenciar el paper dels joves com a ciutadans de Ciutadella i de Menorca, amb capacitat de participar de forma activa, crítica i positiva.
Normativa de funcionament
 • A partir de 14 anys.
 • Mantenir actituds de respecte cap als altres usuaris i cap als treballadors del servei.
 • El local i tot el material s’hauran de tractar amb cura i respecte.
 • El Casal és part d’una comunitat de veïns, respectem-los i serem respectats. Dins del Casal de Joves hi haurà un ambient saludable, lliure de tabac, d’alcohol i d’altres substàncies.
 • Serà obligatori apuntar-se cada dia al full diari de registre d’usuaris.
 • Els dinamitzadors escoltaran i donaran respostes a les consultes i demandes dels usuaris.
 • Es donarà suport a les iniciatives dels joves amb els recursos disponibles.
Activitats
El Casal de Joves de Ciutadella organitzarà activitats d’oci per a joves en diferents formats, sempre responent i adaptant-se a les necessitats i demandes dels joves.
 • Tallers: cuina, rol, bijuteria, maquillatge, dansa...
 • Campionats: futbolí, karaoke, rol, jocs de taula, videojocs...
 • Sortides: acampades, excursions, caiacs, rutes en bicicleta...
 • Concerts, festivals i altres activitats de dinamització a l’exterior.
Tornar