· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Imatge

S'obre el termini per demanar la instal·lació de casetes de fira per Sant Joan

- 23/05/2019 -
L’Ajuntament de Ciutadella convoca els interessants a instal·lar atraccions, casetes i remolcs de fira i venda a la Fira de Sant Joan 2019 (entre els dies 13 i 26 de juny) perquè, a partir del dia 27 de maig de 2019 i durant un termini de 7 dies naturals, presentin la sol·licitud.

S'obre el termini per demanar la instal·lació de casetes de fira per Sant Joan

Imatge23/05/2019

L’Ajuntament de Ciutadella, en compliment de l’Ordenança municipal reguladora de les festes de Sant Joan, convoca els interessants a instal·lar atraccions, casetes i remolcs de fira i venda a la Fira de Sant Joan 2019 (entre els dies 13 i 26 de juny) perquè, a partir del dia 27 de maig de 2019 i durant un termini de 7 dies naturals, presentin la sol·licitud.

La sol·licitud ha d’incloure:

-Dimensions de l’atracció, la caseta o el remolc

-Declaració responsable d’inici i d'exercici d’activitat itinerant, de conformitat amb l'article 56 de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears.

En el cas que existeixin més sol·licituds que no llocs ocupables, la preferència de l’autorització i l'assignació d’espais s'establirà d’acord amb l’ordre de registre d’entrada municipal de les sol·licituds formulades amb la documentació completa.


Etiquetes relacionades

Sant Joan 2019
Tornar