· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Imatge

Publicades les bases per a la concessió de subvencions per a entitats sense ànim de lucre

- 20/06/2019 -
L’Ajuntament ha aprovat unes línies de subvencions per a les entitats sense ànim de lucre que promouen activitats socials, culturals, esportives i de protecció del medi ambient.

Publicades les bases per a la concessió de subvencions per a entitats sense ànim de lucre

Imatge20/06/2019

Les basen volen, principalment, actuar d’estímul per tal d’impulsar el teixit associatiu; donar visibilitat a les actuacions de les entitats que treballen en el municipi; cobrir part de les despeses que generen aquestes actuacions; sensibilitzar la ciutadania envers el treball de les entitats i les associacions; assegurar el foment de la cultura, l'esport i el coneixement del medi ambient al municipi de Ciutadella; i, finalment, millorar la qualitat de vida de les persones en situacions especials.

Es poden presentar a la convocatòria les persones jurídiques, públiques o privades i sense ànim de lucre, ja siguin entitats, associacions o organismes legalment constituïts i inscrits en el Registre d'Associacions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. L’Ajuntament ha aprovat unes línies de subvencions per a les entitats sense ànim de lucre que promouen activitats socials, culturals, esportives i de protecció del medi ambient.

Hi ha quatre línies d’ajuts: per a activitats culturals, de medi ambient, de serveis socials i per a la igualtat. A més, en el camp dels esports es farà una sola línia de subvencions amb un import màxim disponible de fins a 12.000 euros.

Les subvencions previstes podran arribar a un import màxim total de 20.000 € per a la línia d’activitats culturals; de 8.500 per a serveis socials; 1.500 € per a medi ambient; i 2.000 per a accions d’igualtat.

Les bases han estat provades per la Junta de Govern de dia 22 de maig. Es poden consultar al BOIB número 81 del 18 de juny proppassat. El termini hàbil per presentar sol·licituds serà de 45 dies, a comptar des de l’endemà de la publicació de les bases reguladores al BOIB.

Les persones que hi estiguin interessades també poden consultar les bases i els annexos als documents adjunts.


Tornar