· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Pla municipal de drogodependència

Des del Pla Municipal de Drogodependències de l'Ajuntament de Ciutadella s'ha duit a terme durant aquests darrers anys una campanya preventiva, adreçada a la població jove del municipi, per tal de fomentar un consum responsable de l’alcohol.

Aquest any 2010 amb la finalitat de donar una passa més, l'Àrea d'Educació conjuntament amb l’Àrea de Joventut i, més concretament, amb la col·laboració dels usuaris del casal jove municipal, hem elaborat un tríptic informatiu sobre els efectes que el consum i l’abús d’alcohol poden provocar.

Aquest tríptic serà repartit pels diferents àmbits on hi ha major participació de gent jove del municipi, per tal de donar-li la màxima difusió, com són: centres educatius, edificis municipals, centres d'oci, clubs esportius...

Vegeu-ne el tríptic
Tornar