· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Imatge

Oferta pública - Policía

- 18/11/2019 -
Resultat de les proves físiques per proveïr com a personal funcionari de carrera, 4 places de la categoria de policia local per mitjà del sistema d'accés de torn lliure i procediment de selecció d'oposició

Oferta pública - Policía

Imatge18/11/2019

Resultat de les proves físiques per proveïr com a personal funcionari de carrera, 4 places de la categoria de policia local per mitjà del sistema d'accés de torn lliure i procediment de selecció d'oposició

Tornar