· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Imatge

L’Ajuntament de Ciutadella, distingit amb l’excel·lència en inversió social

- 22/11/2019 -
 L'Ajuntament de Ciutadella ha estat distingit per l'Associació de Directores i Gerents de Serveis Socials com un dels 28 consistoris de municipis espanyols de més de 20.000 habitants (el 7 % del total) que compleix els criteris d'excel·lència pel que fa a inversió social. Ciutadella figura en el lloc dotzè de la llista, amb una inversió mitjana de 143,13 euros per habitant. Cal destacar que, l'any anterior, Ciutadella ocupava el setzè lloc, amb una mitjana de 136,32 euros per habitant, per la qual cosa puja quatre llocs.

L’Ajuntament de Ciutadella, distingit amb l’excel·lència en inversió social

Imatge22/11/2019

L'Ajuntament de Ciutadella ha estat distingit per l'Associació de Directores i Gerents de Serveis Socials com un dels 28 consistoris de municipis espanyols de més de 20.000 habitants (el 7 % del total) que compleix els criteris d'excel·lència pel que fa a inversió social.

Així ho reflecteix un estudi elaborat per aquesta entitat a partir de dades del Ministeri d'Hisenda corresponents a 2018. Aquest estudi revela que l'Ajuntament de Ciutadella escala posicions en el rànquing d'inversió social i torna a figurar entre els que realitzen una major despesa social per habitant, una condició d'excel·lència en inversió social que ja ostentava el 2017.

Concretament, Ciutadella figura en el lloc dotzè de la llista, amb una inversió mitjana de 143,13 euros per habitant, i el seu ajuntament és, juntament amb el de Maó, dels únics de les Illes que aconsegueix l'excel·lència en inversió social. Cal destacar que, l'any anterior, Ciutadella ocupava el setzè lloc, amb una mitjana de 136,32 euros per habitant, per la qual cosa puja quatre llocs.

L'Associació de Directores i Gerents de Serveis Socials ha realitzat, un any més, una detallada anàlisi dels pressupostos que els ajuntaments de més de 20.000 habitants dediquen a Serveis Socials i Promoció Social amb dades corresponents al pressupost liquidat el 2018 que publica el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. De l'aplicació d’aquests, resulta que només 28 ajuntaments compleixen els criteris d'excel·lència.

Tornar