· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
- Exercici pressupostari 2021

- Pressupostos municipals (Ajuntament i patronats)
Modificacions de crèdit
Estat d'execució dels pressupostos
Liquidació pressupostos (Ajuntaments i patronats)
Periode mitjà de pagament a proveïdors
Operacions amb proveïdors i adjudicataris
Contractes menors formalitzats
Altres indicadors de transparència econòmica


- Exercici pressupostari 2020

Pressupostos municipals (Ajuntament i patronats)
Modificacions de crèdit
Estat d'execució dels pressupostos
Liquidació pressupostos (Ajuntaments i patronats)
Periode mitjà de pagament a proveïdors
Operacions amb proveïdors i adjudicataris
Contractes menors formalitzats
Altres indicadors de transparència econòmica


Tornar