· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Imatge

L’Ajuntament impulsa mesures econòmiques davant la declaració de l’estat d’alarma per el Covid-19

- 26/03/2020 -
L’Ajuntament de Ciutadella, en un ban d’alcaldia , adopta, dins l’àmbit de les seves competències, les següents mesures econòmiques per ajudar a mitigar les conseqüències derivades de l’estat d’alarma en l’economia de les persones i de les empreses per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19.  

L’Ajuntament impulsa mesures econòmiques davant la declaració de l’estat d’alarma per el Covid-19

Imatge26/03/2020

 L’Ajuntament de Ciutadella, en un ban d’alcaldia , adopta, dins l’àmbit de les seves competències, les següents mesures econòmiques per ajudar a mitigar les conseqüències derivades de l’estat d’alarma en l’economia de les persones i de les empreses per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19.


  • Suspensió del cobrament de les quotes pels serveis de l’escola municipal de música, de l’escola d'arts, del servei de piscina i de les activitats esportives municipals així com la compensació pels dies ja liquidats en què no han tingut lloc les activitats.

  • Suspensió del cobrament de les quotes de les escoletes infantils i compensació pels dies liquidats en què no hi ha hagut servei.

  • Reducció proporcional de la taxa d'ocupació de via pública al nombre de dies que l'estat d'alarma es perllongui en el temps.

  • Suspensió dels períodes de pagament dels impostos i taxes, pendent de concretar un nou calendari.

  • Possibilitat de sol·licitar ajornaments o fraccionaments pel pagament dels tributs a aquelles persones que tenguin dificultats econòmiques.


Etiquetes relacionades

Coronavirus Covid-19
Tornar