· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Imatge

Convocatòria Ple extraordinari de l'Ajuntament

- 12/05/2020 -
L'Ajuntament durà a terme dijous a les 19.00 hores un Ple extraordinari telemàtic. Accediu a la informació per a consultar l'ordre del dia. Recordau que el podeu seguir en directe a través d' emissions en directe al web municipal.

Convocatòria Ple extraordinari de l'Ajuntament

Imatge12/05/2020

L'Ajuntament durà a terme dijous a les 19.00 hores un Ple extraordinari telemàtic. . Recordau que el podeu seguir en directe a través d' emissions en directe AQUÍ.

Ordre del dia

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (Ple ordinari de dia 20-02-2020).

2. Comunicacions d’Alcaldia.

3. Proposta de ratificació del punt primer d’acord de la Resolució d’Alcaldia número 28, de dia 27 de febrer de 2020, de modificar les dedicacions parcials de l’Ajuntament.

4. Proposta de ratificació de la Resolució d’Alcaldia número 53, de 17 de març de 2020, d’aprovar el programa temporal de desenvolupament del planejament municipal.

5. Proposta d’aprovar inicialment la modificació del pressupost número 4/2020, de transferència entre partides.

6. Proposta d’aprovar inicialment la modificació del pressupost número 5/2020, de suplement de crèdit i crèdit extraordinari, per a l’aplicació del superàvit.

7. Proposta d’aprovar les bases i la convocatòria d’ajuts econòmics per a establiments d’activitats no essencials.

8. Proposta d’aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança fiscal número 30: taxa per ocupació de via pública, en el sentit d’afegir-hi una disposició addicional.

9. Proposta d’aprovar el Pla de mesures socials i econòmiques, Covid 19.

10. Moció del Grup Municipal Ciudadanos (Cs) amb relació al conveni amb ABAQUA del preu d’aigua dessalada no subministrada.

11. Moció del Grup Municipal Ciudadanos (Cs) referent a destinar les partides de les festes de Sant Joan a mesures per pal·liar la crisi.

12. Proposta d’Alcaldia amb relació a l’escrit de renúncia del senyor Andreu Bosch Mesquida com a regidor d’aquest ajuntament.


Etiquetes relacionades

Institució
Tornar