· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

BAF Visuals escèniques

BAF Visuals escèniquesPEDRA EN VIU 2020
BAF
Visuals escèniques

Creació i composició: Carme Gomila, Aurora Bauzà, Gabriela Bianchi i Odile Carabantes

Atzur és un grup de dones artistes que es dediquem a la creació des de diferents disciplines i que busquen establir un diàleg artístic entre els seus llenguatges: música, visuals en directe i llum.

B-A-F és un espectacle interdisciplinar que s’articula en tres eixos d’igual rellevància escènica: música electrònica, visuals fets en directe i disseny de llums per penetrar en les geografies del cos, entenent-lo com a cos social.

Tornar