· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

L’Ajuntament cedeix al Ministeri de Justícia la parcel·la de Santa Rita per a la construcció dels nous jutjats

santarita21/07/2020

Els nous jutjats de Ciutadella són cada vegada més a prop de ser realitat, després que l’Ajuntament tengui previst que la proposta de cessió dels terrenys on els ha de construir el Ministeri de Justícia, en una parcel·la de titularitat municipal de la zona de Santa Rita, se sotmeti a aprovació durant el Ple del 23 de juliol. De moment, l’estudi de detall del projecte ja està aprovat inicialment.
En concret, es preveu que els nous jutjats s’ubiquin en una parcel·la de titularitat municipal S5 del Pla Especial del Sistema General d'Equipaments de l'àmbit de Santa Rita, situada al nord del nucli urbà de Ciutadella, a la confluència de la ronda Nord i del carrer d'Orient, una zona de forma trapezoidal amb una superfície de 6.583, 49 m2, que serà cedida per l’Ajuntament, tal com ho ha explicat l’alcaldessa Joana Gomila.

El projecte es basa en un procediment de mutació demanial, de l'Ajuntament de Ciutadella al Ministeri de Justícia, respecte de la parcel·la per l’afectació al servei públic judicial i als serveis de suport a la funció judicial al municipi, concretament, la seu del Partit Judicial número 6 de les Illes Balears.

El Ministeri de Justícia es farà càrrec del finançament de les obres de construcció i posada en funcionament de l'edifici, mentre que l'Ajuntament mantindrà la titularitat del bé immoble, i en modificarà la titularitat del domini públic, que passarà a ser del Ministeri de Justícia per l’ús de jutjat.
Cal recordar que, actualment, el Ministeri de Justícia té repartits en diferents edificis del terme municipal els seus òrgans judicials adscrits al partit judicial número 6, i, com ho ha recordat Joana Gomila: “Acusa unes mancances d'espai que, a més, fan inviable la centralització en una mateixa seu dels òrgans judicials i, també, l'ampliació dels serveis judicials”, fet que ocasiona problemes de funcionament que afecten tant al personal com a la ciutadania.
D'aquí va sorgir la necessitat de construir una nova seu amb un espai suficient que permetés, d’una banda, la unificació dels jutjats, la ubicació d'altres usos de suport a la funció judicial, com ara: el destacament de la fiscalia, la Clínica Mèdica Forense de l'Institut de Medicina Legal, el Registre Civil; i també un marge de creixement per a possibles nous jutjats de diferents jurisdiccions i més dotacions d'altres usos relacionats amb els serveis judicials.

Tornar