· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
foto

El programa ‘Un estiu de profit’ ocuparà joves en risc d’exclusió social durant les vacances d’estiu

- 03/08/2020 -
Està impulsat pel departament de Serveis Socials de l’Ajuntament i comptarà amb la col·laboració de diferents empreses.

El programa ‘Un estiu de profit’ ocuparà joves en risc d’exclusió social durant les vacances d’estiu

foto03/08/2020

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Ciutadella el programa ‘Un estiu de profit’, impulsat des del departament de Serveis Socials que encapçala la regidora Laura Anglada, i que consisteix en ocupar joves en perill d'exclusió social durant aquestes setmanes d'estiu. El projecte vol ajudar adolescents i joves en situació de vulnerabilitat i risc social a entrar, a través d'accions formatives i instrumentals, en contacte directe amb el món laboral, formant-los en l'adquisició d'habilitats, hàbits i relacions positives, a més d'ocupar-los d'una forma organitzada i saludable el temps al llarg de l'estiu.

L’objectiu del programa és intervenir a través d'un seguiment personalitzat sobre un màxim de 10 adolescents i joves edats compreses entre els 14 i els 18 anys del municipi de Ciutadella en els quals s'hagi detectat algun indicador de risc social (fracàs escolar, problemàtica familiar, consum de substàncies tòxiques, aïllament social, manca de recolzament familiar per incompatibilitat de vida familiar amb vida laboral, etc.).
El repte és que aquests joves ocupin constructivament i efectivament el temps lliure dels mesos de les vacances d’estiu, així com augmentar les seves habilitats socials, gestió emocional, comunicació i valors com la puntualitat, l’esforç i la responsabilitat.
El projecte s’ha estructurat en dos grans blocs d'activitats: a la part pràctica, els adolescents i joves desenvoluparan una activitat dins del projecte social ‘Un estiu de profit’, d'acord amb els seus interessos; les activitats es podran realitzar tant en àrees de l'Ajuntament com en empreses privades a través d'acords de col·laboració entre aquestes dues parts. A l’altre bloc, el de les habilitats socials, les activitats estan adreçades a impulsar les possibilitats d'integració a la societat dels joves i al desenvolupament de les seves habilitats socials.
El seguiment dels joves es farà a través de reunions setmanals amb els mentors de l'empresa o àrees municipals. També es mantindran entrevistes individuals amb els joves, i per via telefònica i/o presencial es realitzarà el seguiment del projecte amb les famílies i la intervenció oportuna que es consideri en cada cas. Es farà una ajuda econòmica a la família, si el jove segueix bé el projecte que es dedicarà a fer front a despeses per cobrir necessitats d’aquests joves.

El projecte es desenvoluparà durant les vacances escolars d’estiu. En cada cas es decidirà el temps de participació de cada jove en el projecte. Els joves faran la seva formació a les empreses o àrees municipals 4 dies per setmana en un màxim de 4 hores diàries. En principi l’horari serà els matins de 9.00 a 13.00h però podrà variar en funció de cada empresa o àrea municipal.

Tornar