· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
planol

Aprovada la millora d’un tram de passarel·la del torrent de Cala Galdana a Serpentona

- 01/09/2020 -
Les actuacions inclouen la substitució de la fusta per paviment de formigó estampat i la instal·lació d’un nou enllumenat

Aprovada la millora d’un tram de passarel·la del torrent de Cala Galdana a Serpentona

planol01/09/2020

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Ciutadella ha donat llum verda a l’aprovació del projecte de millora d'un tram de la passarel·la del torrent de Cala Galdana, a la urbanització de Serpentona.

L’aprovació es va materialitzar en la darrera sessió ordinària de la Junta de Govern, celebrada el 26 d’agost, i compta amb un pressupost d'execució per contracta de 63.127,43 €, amb l’IVA inclusivament, i un termini d’execució de dos mesos. Cal recordar que aquest projecte està finançat al 100% pel Consell Insular de Menorca, dins el marc del Pla Insular de Cooperació de 2020, concretament a la línia de finançament específicament destinada a la millora de les urbanitzacions.

La passarel·la de l’anomenat riu de Cala Galdana va ser instal·lada l’any 2002, en l’execució del projecte d’ordenació del torrent d’Algendar a l’àmbit de Cala Galdana, executat per Demarcació de Costes; però, un cop acabades les obres, aquestes es van entregar als municipis de Ferreries i Ciutadella per tal que se’n fessin càrrec de la conservació i del manteniment. Actualment, la passarel·la de fusta del riu es troba en molt mal estat i, atès que la conservació de la fusta resulta molt costosa, se substituirà en tot el tram per paviment de formigó estampat, allà on la passarel·la està recolzada sobre l’estructura de formigó del moll.

A més, segons el projecte aprovat, s’eliminaran els punts de llum encastats en terra de la passarel·la i s’hi instal·larà un nou enllumenat per mitjà de lluminàries murals situades a la paret seca que limita amb el moll.

Totes aquestes operacions suposaran un moviment de terres consistent, d’una banda, en l’excavació mecànica de rases en roca per a la instal·lació de conduccions elèctriques; i, de l’altra, en el subministrament, la col·locació, la humectació i la compactació de terra vermella per al llit i el recobriment d’aquestes conduccions.

En el cas de la passarel·la, les actuacions inclouen la retirada manual de la fusta existent, la càrrega i el transport a la planta de reciclatge de tota la fusta desmuntada, i la formació d’un paviment continu de formigó imprès, format per una base de formigó armat de 10 cm d’espessor, amb fibra i armat amb malla electrosoldada. Quant a les noves lluminàries, estan pensades per anar encastades a la paret, per a un enllumenat LED sense enlluernament, i aniran a una alçada de 0,50 m respecte del sòl. La interdistància aproximada entre lluminàries serà de 10 metres.

Tornar