· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
imt

S’amplien les activitats comercials que poden optar als ajuts per pal·liar els efectes de la covid-19

- 13/10/2020 -
L’Ajuntament de Ciutadella ha pres la decisió d’ampliar la relació de nous grups i epígrafs de l’IAE de la segona convocatòria per a la concessió d'ajuts econòmics per contribuir a la reactivació de les empreses, per al manteniment del teixit comercial i empresarial de Ciutadella i per donar un impuls a la promoció i a la dinamització del sector, en el marc de les repercussions que ha provocat l’actual situació de pandèmia.

S’amplien les activitats comercials que poden optar als ajuts per pal·liar els efectes de la covid-19

imt13/10/2020

L’Ajuntament de Ciutadella ha pres la decisió d’ampliar la relació de nous grups i epígrafs de l’IAE de la segona convocatòria per a la concessió d'ajuts econòmics per contribuir a la reactivació de les empreses, per al manteniment del teixit comercial i empresarial de Ciutadella i per donar un impuls a la promoció i a la dinamització del sector, en el marc de les repercussions que ha provocat l’actual situació de pandèmia.

Amb relació a la primera convocatòria, les bases i la segona convocatòria aprovades ja consideraven la inclusió de nous grups i epígrafs, que són els següents: confecció d’altres articles amb matèries tèxtils, galeries d’art, servei al públic d’agències de viatges, ensenyament de conducció de vehicles, serveis de naturopatia, acupuntura, instal·lacions esportives, escoles i serveis de perfeccionament de l’esport, sargit i reparació de robes tècniques sanitàries, i fisioterapeutes i massatgistes, dietistes i auxiliars d’infermeria.

Tanmateix, durant la tramitació de l’expedient administratiu, s’ha posat de manifest que, malgrat l’esforç per ampliar el nombre d’activitats que poden ser destinatàries de l’ajut, algunes activitats en segueixen excloses o bé perquè no s’ha afegit a la relació de nous epígrafs de l’IAE aquell que els correspon, o bé perquè el titular de l’establiment va optar per exercir l’activitat com a professional i, per tant, està donat d’alta en un epígraf de l’IAE que pertany a la secció d’activitats professionals.

Ara, amb aquesta rectificació, s’hi afegeixen també totes aquelles activitats incloses en l’agrupació 93 «educació i investigació», l’epígraf 973.1 «serveis fotogràfics i fotocòpies», l’agrupació 82 «ensenyament» i el grup 841 «acupuntors, naturòpates i altres».

Aquesta correcció no altera ni el termini de presentació de les sol·licituds, que finalitza el proper 28 d'octubre, inclusivament, ni el pressupost màxim de 360.000 euros, cofinançats també pel Consell Insular de Menorca.

Tornar