· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Obert el procés de selecció de personal per a constituir una borsa de treball de la categoria laboral de treball familiar, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure.

ofertaFEINA31/08/2021

El termini de presentació de sol·licituds, per raons de necessitat i d'urgència per a la constitució de la borsa, serà de 10 dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació de les bases en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB 116, 28 d'agost).

En aquest sentit, les persones interessades poden presentar les sol·licituds d’acord amb les bases aprovades fins a les 14.00 h del divendres 10 de setembre de 2021.

Tornar