· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

En marxa les obres de millora de la xarxa de recollida d’aigües pluvials de la zona del POICI.

Imatge01/10/2021

Una vegada finalitzades les obres, es substituirà l’actual gespa artificial que cobreix el camp de futbol per una de nova.

L’Ajuntament de Ciutadella ha posat en marxa les obres de millora de la xarxa de recollida d'aigües pluvials a la zona del POICI. L’actuació té com a objectiu mirar d'evitar les acumulacions d'aigua que, històricament, es produeixen en aquesta zona, i que afecten tant a comerços com al camp municipal de futbol de Son Marçal.

L’encreuament entre el carrer dels Ferrers i dels Fusters del polígon industrial constitueix un punt baix de la trama viària, i quan es produeixen pluges molt intenses, es produeix una acumulació de les aigües pluvials procedents de la resta del polígon, inundant el camp petit de futbol situat a les instal·lacions municipals de la Penya Esportiva Orient pròximes a l’encreuament.

L’objecte del projecte és desaiguar més ràpidament aquesta zona, instal·lant una nova xarxa d’aigües pluvials que reculli l’excés de cabdal que no pot absorbir l’actual xarxa del polígon industrial, canalitzant les aigües a través del camp de futbol fins a desaiguar a les pedreres.

Les obres a executar inclouen l’excavació mecànica de rases en roca per a la instal·lació del nou col·lector d’aigües pluvials; el reblert, estesa i compactació de material de préstec a la rasa i la retirada de la gespa artificial del camp de mini-futbol.. Un cop efectuat el moviment de terres corresponent per a la instal·lació del nou col·lector, tots els paviments es restituiran al seu estat original i es substituirà la gespa artificial del camp per una de nova.

Les obres es van iniciar la setmana passada i es calcula que es puguin realitzar en el termini de dos mesos. El pressupost del projecte, que serà executat per l’empresa Obras Asfaltos y Excavacions SL, és de 81.156,68 € (IVA 21% inclòs).

 
Tornar