· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Suport de l'Ajuntament de Ciutadella a les persones que pateixen alguna malaltia.

Imatge09/10/2021

L'Ajuntament de Ciutadella, s'adhereix a diferents campanyes per donar suport als paci-ents de diverses malalties. Així vol retre un petit homenatge a les persones que pateixen aquestes malalties, algunes encara poc conegudes, per tal de donar-lis més visibilitat.

· Aquest mes es suma a la campanya "OCTUBRE, MES DE L'ARTRITIS I DE L'ESPON-DILOARTRITIS".

Per aquest motiu, dia 1 d'octubre, dia Nacional de l'Artritis, la façana de les Cases Consis-torials, es va il·luminar de verd i agraeix la tasca duta a terme per la Lliga reumatològica de Menorca.

· Dia 2 d'octubre, dia mundial de les persones ostomitzades, l'Ajuntament de Ciutadella va il·luminar de verd la seva façana per estalonar aquest col·lectiu de persones.

Tanmateix vol col·laborar així, a la difusió i sensibilització de la societat de les barreres diàries que suposa viure i conviure amb una ostomia, per tal de facilitar la seva integració social. També vol deixar palesa la tasca duta a terme per l'Associació de malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa de Menorca

· Dia 8 d'octubre, Dia Internacional de la Dislèxia, la façana de l'Ajuntament de Ciutadella ha lluït de blau per donar suport a les persones que pateixen aquesta dificultat en l'aprenen-tatge.

Vol així, manifestar les necessitats que té aquest col·lectiu, i la problemàtica derivada de les dificultats explícites d'aprenentatge que, a vegades, s'evidencia a l'hora de relacionar-se amb els serveis públics. També agraeix la feina que, a Menorca, fa la DISFAM, per do-nar suport en aquest col·lectiu.

· Finalment, el dia 20, les Cases Consistorials de Ciutadella s'il·luminaran de lila per fer-se a prop de les persones afectades per patologies derivades de la mastocitosi. També vol agrair la labor que dur a terme l'associació Abaimar a les Illes Balears.
Tornar