· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Ciutadella incrementarà la compra d'aigua dessalada per permetre la recuperació de l'aqüífer

Imatge24/11/2021

L'Ajuntament de Ciutadella incrementarà un 16 per cent la compra d'aigua dessalada per tal de reduir l'extracció d'aigua subterrània i contribuir a la recuperació i millora de l'aqüífer. Amb la firma d'un nou conveni amb Abaqua, Ciutadella passarà de consumir 950.000 metres cúbics anuals de cabal procedent de la planta dessaladora a un mínim d'1.102.000 metres cúbics.

Des de l'equip de govern es considera necessari donar continuïtat a la compra d'aigua dessalada, ja que "tenir en marxa la dessaladora és indispensable per garantir uns recursos hídrics en qualitat i quantitat suficient per abastir a les poblacions futures. A més, la producció d'aigua dessalada, juntament amb una menor extracció d'aigua subterrània, i garantint sempre un ús racional, sostenible i ambientalment responsable de les instal·lacions hidràuliques existents, pot contribuir a millorar la qualitat de l'aigua subministrada".

El nou conveni amb Abaqua implica que l'Ajuntament haurà d'abonar a Abaqua 24 cèntims més per metre cúbic que amb l'acord anterior. De totes maneres, aquesta pujada no implicarà cap variació al rebut de l'aigua dels consumidors finals, ja que l'equip de govern ha decidit que aquest increment no s'ha de repercutir a la ciutadania.
Tornar