· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

L'Ajuntament de Ciutadella inicia el projecte SOIB REACTIVA 2021

30/12/2021

El 17 de desembre de 2021 l’Ajuntament de Ciutadella va iniciar el projecte SOIB Reactiva 2021, promogut pel SOIB i cofinançat pel FSE i la Conferència Sectorial amb el qual, és dona oportunitat a 12 persones desocupades provinents de diferents col·lectius, i que es divideixen en tres línies:

· Línia 1. Adreçada a joves desocupats menors de 30 anys.

· Línia 2. Adreçada a persones desocupades, de 30 anys o més, en situació de desocupació de llarga durada.

· Línia 3. Adreçada a la resta de persones desocupades de 30 anys o més, que no estiguin en situació d’atur de llarga durada.

Hem d’esmentar que el projecte SOIB Reactiva 2021 va ser sol·licitat per l'Ajuntament de Ciutadella i la seva duració serà de 6 mesos (del 17 de desembre de 2021 al 16 de juny de 2022), amb el mateix es vol incidir principalment en la millora dels serveis segu¨ents:

· Centres d'educació infantil i de primària, (1 peó i 1 ofical)

· Àrea de turisme (1 informadora turística)

· Serveis Socials (1 treballadora familiar)

· Serveis de la Brigada Municipal per: la millora del clavegueram, tractament d'aigu¨es, millora de l’accessibilitat i eliminació de barreres arquitectòniques, senyalització viària, manteniment mobiliari urbà i manteniment de l'escorxador municipal (6 peons i 2 oficials d'obra pública).

Per una banda, els projectes tenen la finalitat d’embellir el nostre municipi, amb la millora de l’estat dels edificis públics, del cementeri, dels claveguerams, de les escoles municipals i dels jardins. I, per altra part, ofereixen una nova figura als Serveis Socials en favor d’un servei més àgil i atent a les persones usuàries que ho necessiten.


Tornar