· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

L’Ajuntament ultima les obres de millora de la passarel·la del torrent de Cala Galdana, a la urbanització de Serpentona.

31/12/2021

L’Ajuntament de Ciutadella està ultimant els darrers detalls de les obres de millora d’un segon tram de la passarel·la del torrent de Cala Galdana, a la urbanització de Serpentona.

L’actuació ha consistit, fonamentalment, en l’adequació de la passarel·la de fusta del riu, que es trobava molt deteriorada. Ara, atès que la conservació de la fusta és força costosa, s’ha procedit a substituir-la per paviment de formigó estampat, allà on la passarel·la està recolzada sobre l’estructura de formigó del moll.

També s’ha aprofitat la intervenció per eliminar els punts de llum que es trobaven encastats al terra de la passarel·la i instal·lar un nou enllumenat per mitjà de lluminàries murals situades a la paret seca que llinda amb el moll.

El conjunt de les operacions ha comportat un moviment de terres, l’excavació mecànica de rases en roca per a la instal·lació de conduccions elèctriques, i el subministrament, col·locació, humectació i compactació de sorra vermella per el llit i el recobriment d’aquestes conduccions. En el cas de la passarel·la, a més, s’ha desmuntat la fusta i s’ha conformat un paviment continu de formigó imprès, format per una base de formigó armat de 10 centímetres d’espessor, amb fibra i armat amb malla electrosoldada.

L’obra es va adjudicar a l'empresa Edificacions Ferreries SP per un import de 53.735,89 € amb l'IVA (21%) inclòs, en un projecte que està finançat al 100% pel Consell Insular de Menorca, dins el marc del Pla Insular de Cooperació de 2020, concretament a la línia de finançament específicament destinada a la millora de les urbanitzacions.

Tornar