Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Ciutadella: La Ciutat Antiga

muralla de ciutadellaSegons el bisbe Sever, Ciutadella va ser fundada pels púnics amb el nom de Jamma, possiblement com a factoria comercial. A l'època romana era una de les tres poblacions fortificades o castella existents a Menorca. Juntament amb Maó i Sanitja, amb el nom de lammona, arribarà a constituir-se en municipi, el Municipium Flavium Iamontanum -com a seu episcopal de l'illa es coneixen dos ocupants, Sever (418) i Macari (484)-.

Sembla que la Ciutadella romana estava situada a la zona delimitada actualment pels carrers de Santa Clara i Sa Font fins a arribar a la muralla, la Catedral i el Born, mentre que la necròpoli estaria localitzada entre el Camí de Baix i el de Sant Nicolau.

Sota la dominació islàmica, la Medina Menurqa era, com el seu nom indica, l'única ciutat menorquina, ja que Maó va decaure amb la desaparició del comerç a causa de les invasions dels bàrbars. A ella residia l'Alcaide o governador militar, el Cadi o jutge, i posteriorment el cap polític, que a les fonts coneixem amb el títol de Almojarife (recaptador d'impostos), així com el Consell dels caps de família. Hi havia una mesquita principal i altres secundàries, cementiris, banys, tallers, etc., segons es pot veure en les donacions portades a terme després de la conquesta.

Per algunes expressions de la crònica del rei Jaume, quan parla de l'estratagema utilitzada per signar el tractat de Capdepera de l'any 1231 (“entrar” i “sortir”), i per algun document de donació dels redactats immediatament després de la conquesta de 1287, en què se cita una torre, podem suposar que Ciutadella estava emmurallada. Fora d'aquesta muralla va construir el Almojarife Sa'aneu Ibn Hakam el seu palau-pavelló o maylis, amb jardins envoltats de fonts i un saló del tron a l'estil dels de Granada (el lloc exacte d'aquest palau ha quedat determinat pel topònim “carrer del Palau”, que existeix des d'aleshores). Ell mateix es va fer enterrar al jardí d'aquest palau fins que el seu fill es va portar les seves restes a Ceuta el 1287.

La Ciutadella medieval tenia una estructura molt irregular. No obstant això, dos eixos principals travessaven la població: un anava des del Portal de Maó fins al que després serà anomenat Portal d'en Sales i el Real Alcàsser, i l'altre anava des del Portal de la Font fins al de Artrutx.

El primer eix estava constituït pel carrer del portal de Maó, la plaça del Custell, la plaça Major o Vella i el carrer Major del Born. És aquí on es localitzaven els centres de poder de la ciutat: la Cúria de l'Alcalde General, la presó i la llotja de contractació a la plaça Vella, l'església parroquial, la Universitat, davant del citat temple i del cementiri, i el Real Alcàsser amb el seu hort al Born. També donava a aquest eix la jueria, situada al carrer de Sant Jeroni, amb la sinagoga.

L'altre eix travessava la ciutat d'est a oest, en ell estaven el convent de Santa Clara (fundat el 1287) i l'església de Sant Antoni (fundada el 1391). L'encreuament d'aquests dos eixos constituïa el centre de la vida local, la plaça per excel•lència.

Les muralles determinaven el perímetre urbà (iniciada la seva construcció a principis del segle XIV, ja se citen en un document de 1315, i les obres prosseguien en 1326). L'alcàsser estava separat de la muralla de la ciutat, com en moltes poblacions musulmanes (l'espai que les separava devia ser l'actual Born). La unió de les dues estructures es va autoritzar per una disposició de Pere IV del 1349, amb la condició que no s’enderroquessin les muralles existents. La impressió que transmeten els documents és que Ciutadella no es caracteritzava per una gran densitat de població: se citen, encara al segle XVI, una gran quantitat d'horts intramurs i això s'explica pel fet que les muralles havien d'envoltar l'espai existent entre els convents de Sant Francesc i Santa Clara.

Malgrat que ens pugui semblar que Ciutadella ha estat sempre igual, el seu espai urbà ha experimentat molts canvis.

Amb l'enderroc progressiu de les muralles, que va començar el 1868, Ciutadella va iniciar una etapa d'expansió urbanística que canviarà totalment la seva organització interior i la seva forma.

Tornar