Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Son Catlar

CatlarPoblat prehistòric que té els orígens en l'època pretalaiòtica, l’etapa d'esplendor en l'època talaiòtica i el declivi al final de l'època romana. Aquest poblat es caracteritza per ser l'únic de totes les Balears que conserva íntegrament tota la muralla que l’envoltava. Aquesta es caracteritza per estar realitzada a partir de la tècnica ciclòpia, és a dir, a partir de grans blocs de pedra col•locats i units entre ells sense cap tipus de morter. La muralla disposa de 870 m de recorregut i una amplitud mitjana de 2 m. En algunes zones es conserven fins a tres metres de la seva alçada. Destaca el fet que en el tram nord de la muralla presenta petits habitacles interiors que permetien circular per l'interior d'aquesta.

Al llarg del recorregut exterior de la muralla podem anar identificant 6 torres de planta rectangular. Es tracta de torres de defensa d'època romana, afegides a la muralla per a augmentar la capacitat defensiva. Al llarg del perímetre exterior podem localitzar també els cinc talaiots dels quals disposa.

L'única porta original d'accés a l'interior del poblat la trobam en el costat nord-est. Es tracta d'una porta amb llinda que va ser objecte d'excavació i també de restauració. L’excavació va permetre entreveure als arqueòlegs la gran potència sedimentària de la qual disposa aquest poblat.

A l’interior del poblat trobam un recinte de taula amb la pilastra central caiguda. Al costat de la pilastra central s'aprecia una cisterna que podria haver tingut una funcionalitat ritual.

Finalment, cal dir que en el sector occidental del perímetre exterior de la muralla es pot observar un monument monolític amb un gravat antropomorf.


Accés: lliure.

Direcció: a 8 km de Ciutadella en direcció sud, pel camí rural de Sant Joan de Missa, bifurcació carretera de Son Saura.

Tornar