Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Torre Trencada

Torre-TrencadaPoblat prehistòric que va perdurar en el temps fins al final de l'època romana. La taula del poblat es caracteritza per disposar d'una columna de reforç en la part posterior i no conservar el recinte de taula que l’envoltaria.

En la zona nord del poblat trobam un talaiot i als voltants algunes coves artificials picades en la roca. Trobam també algunes sepultures antropomorfes excavades en la roca d'època medieval i un aljub per a l'emmagatzemament d'aigua.


Accés: lliure.

Direcció: Camí Vell, a uns 7 km de Ciutadella en direcció est.

Tornar