Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Torre den Quart

La Torre d'en Quart és un dels edificis de defensa més característics de Ciutadella. És una antiga possessió que va rebre Massén Bernardo Quart del Rei Alfons III. Aquesta família va obtenir el privilegi de cavaller en la persona de Juan Quart el 1579, i a finals del segle XVII es va extingir.

De la gran diversitat de solucions que l'arquitectura rural menorquina ens mostra, els conjunts edificats amb torre representen una variant escassa en el paisatge insular. La torre va ser el dispositiu de defensa immediata amb què comptaven els habitants de les zones més exposades a les incursions dels pirates. Quan aquesta funció estratègica va deixar de ser necessària, ja no havia de romandre aïllada i podia iniciar-se la incorporació del seu espai a la zona habitada.

De les tres situacions possibles (torre exempta, torre amb volum annex i torre dins del conjunt), la Torre d'en Quart és un exemple del segon grup.

El volum massís i potent de la torre sobresurt d’entre les construccions afegides i la seva imatge s'imposa com una fita en el paisatge pla de l'entorn. La planta baixa és rectangular, coberta amb volta de pedra de marès; a un extrem, ens trobem amb una escala d'accés a les plantes que servien per guardar el gra. Les façanes, que inicialment eren de pedra i de morter amb paraments verticals, es van reforçar amb contraforts molt amples de diferents alçades.

La construcció és molt sòbria i no presenta els ornaments de Torre Saura ni el coronament de la de s'Argossam.

Titularitat i gestió: privada

Contacte: 971 484 155

Tornar