Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

La Muralla de Ciutadella

Muralla-de-CiutadellaCiutadella, capital de l'illa, i Maó, protegint el seu port, es van refugiar sens dubte al darrere d'unes fermes muralles.

El Bisbe Sever (any 418) diu que els púnics varen fundar “duo parva oppida” a Menorca referint-se a Maó i Ciutadella, és a dir “dues petites ciutats fortificades”. Sota la dominació islàmica la “Medina Menurqa” comptava amb un “QUASR”.o Alcàsser a la zona de l'ajuntament amb muralla pròpia, i un altre mur que tancava la petita població, sobre el penya-segat del port.

Jaume II de Mallorca va començar la construcció de les muralles cristianes, ampliant molt el traçat de les musulmanes en haver d’incloure els convents de Sant Francesc i Santa Clara. La nova muralla, traçada pel mestre “Ponç” el 1303, tenia les torres rodones, a imitació de les de Perpinyà.

A partir d'aquí, se'n van succeint les preocupacions dels reis per assegurar la defensa de Ciutadella. Es van succeir noves construccions de murs i torres fins que a mitjans del segle XIV, Pere IV va unir les muralles amb el Reial Alcàsser.


DEMOLICIÓ DE LES MURALLES

L'any 1868 aproximadament va començar la demolició de les muralles de Ciutadella. Una demolició que va durar fins al primer terç del segle XX, moment en el qual va desaparèixer el bastió ocupat per l'escola Joan Benejam.

Finalitzada la demolició de les muralles, les úniques restes que es conserven d'aquella important obra de defensa són els bastions del Governador i de sa Font, aquest últim amb uns escuts esculpits, molt erosionats pel pas del temps.

Tornar