Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Torre Saura

La torre com a element defensiu a l'interior de l'illa es va implantar a diferents llocs del camp de Menorca, al llarg de l'edat mitjana i els segles XVI i XVII. Era una construcció sòlida, quadrada, a diferència de les costaneres que gairebé sempre eren rodones, generalment construïda amb pedres de marès, que tenia la missió de ser refugi per als pagesos que treballaven en els predis del seu entorn i que, en cas d'atacs sorpresa, no els era possible de protegir-se a les ciutats emmurallades.

Al segle XIX la torre tenia construccions adossades, avui dia Torre Saura és l'única que es conserva exempta de cossos afegits.

És una torre de base quadrada, amb talús fins a un determinat nivell i després tronc-piramidal, acabada amb merlets decorades. La proporció entre l'amplada i l'altura dels seus paraments li dóna un caire elegant que, juntament amb la senzilla ornamentació a base de boets perimetrals, gàrgoles i mènsules, la converteixen en el millor exemple d'arquitectura defensiva a l'interior de l'illa.

Antigament s'accedia a l'interior a través d'una porta, amb arc de mig punt, elevada respecte al nivell del sòl exterior i protegida per una barbacana transformada actualment en balcó. L'esmentada porta va ser encegada el 1695.

La planta baixa, amb el terra empedrat i utilitzada actualment com a magatzem, està coberta amb volta, i la planta superior amb bigues de fusta.

Titularitat i gestió: privat

Contacte: 971 484 155

Tornar