Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Cas Duc, Palau dels Marquesos d'Albranca

Construcció difícil de datar, ja que està formada per les annexions successives d'edificis adjacents, uniformats a l'exterior per una façana, que encara avui mostra vestigis d'ampliacions successives.

La façana, d'extrema severitat, s'alleugereix gràcies als set balcons i al gran àtic format per una successió de finestres a l'estil dels palaus mallorquins.

L'interior es configura al voltant a la gran escala coberta per unes altes finestres que determinen un espai molt lluminós. La seva distribució interior ve configurada per sales alineades i comunicades dintre seu a l'estil dels palaus neoclàssics.

El palau Martorell disposa de sales amb sostres pintats i una d'elles està decorada amb frescos, probablement de la mà d'algun membre de la família aficionat a la pintura que va omplir les parets amb escenes de la vida local de Ciutadella. Un bon exemple és la reproducció de la festa de Sant Joan en es Pla.

El casal conserva mobles i quadres de l'època molt apreciats, a més dels magatzems, l'estable o el molí, molt representatius de les formes de vida de la noblesa menorquina.

L'entrada i la façana van ser restaurades sense alterar cap element definitori de la seva categoria i significat.

Titularitat: privada

Tornar