Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Palau Squella

squellaSegle XVIII

La Casa Squella aporta a l'arquitectura dels palaus de Ciutadella dos elements d'un gran interès: la concepció i desenvolupament de l'escala i el tractament formal de la façana.

D'altra banda, la planta de l'edifici; encaixonada en la trama urbana menys modificada de Ciutadella, sembla que sorgeixi de l'ampliació d'un nucli originari més antic que es connecta amb el jardí del darrere a través d'una galeria enfrontada a una vella araucària. L'esquema distributiu es recolza, com és habitual en aquest tipus d'edificis, en l'espai d'entrada, l'escala i les sales nobles que donen al carrer.

L'entrada està formada per un espai cobert amb dues voltes d'aresta i l'escala al fons, com un element escenogràfic, amb una llum zenital que la ressalta en la foscor de l'ambient interior.

El joc compositiu del paviment completa l'exquisida finor de les baranes metàl·liques negres amb el passamà de llautó. El traçat zigzaguejant de l'escala, sota una claraboia i en un espai blanc, fins al passadís superior, crea un dels recorreguts més emocionants de l'arquitectura dels palaus.

L'obertura del carrer del bisbe el 1802 va donar major vistositat a la façana d'aquesta casa.

Titularitat: privada

Tornar