Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Casal de Ses Truqueries

Ciutadella

1635-1637

Reformes: 1842

La majoria dels casals de camp de Menorca són producte d'una constant superposició d'ampliacions realitzades al llarg del temps per anar adaptant les construccions a les necessitats de les feines del camp. L'edificació amb tractament volumètric unitari té un número reduït d'exemples i, dins d'aquest grup, ses Truqueries és una mostra única.

En un territori pla, sense vegetació, on només els ponts (construccions de pedra seca que formen petits refugis per al bestiar) trenquen l'horitzontalitat del paisatge, es va construir aquest casal seguint un esquema de composició tret del classicisme italià.

La ubicació de l'edificació, amb una rígida simetria tant en planta com en façana, que ocupa el centre d'un espai elevat suaument i ampli, enfrontada a un llarg camí que connectava visualment des del seu inici amb la façana principal de casal, fa pensar, encara que matisant la gran diferència de qualitat, en els trets més característics de la implantació de les viles que Palladio va construir al segle XVI en el Veneto italià.

La planta baixa té la forma d'un quadrat perfecte. Una sèrie d'habitacions cobertes amb volta, distribuïdes a partir de l'escala situada al centre de la construcció, estan ocupades per l'habitatge del pagès, la capella, el forn del pa, magatzems i l'entrada principal.

La planta superior està rodejada per una gran terrassa i era fins fa poc l'habitatge del senyor. Avui és un restaurant.

Titularitat: privada

Tornar